Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

23:57
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viajethra jethra

March 05 2017

cygaretka
16:27
3313 d49f
Gałczyński

February 28 2017

cygaretka
08:47
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
cygaretka
08:46
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaIguuana Iguuana
cygaretka
08:45
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viaIguuana Iguuana

February 24 2017

17:56
7758 93fe 500
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viajethra jethra
cygaretka
17:55
9444 b73b
Reposted frombeyooonce beyooonce
cygaretka
17:54
1552 396f
Reposted frombeyooonce beyooonce

February 23 2017

cygaretka
20:19
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
cygaretka
20:19
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

cygaretka
16:47
9459 ebc8
cygaretka
16:47
9456 cfe7 500
cygaretka
16:45
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viaperseweracje perseweracje
cygaretka
16:44
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viarulletka rulletka
cygaretka
16:42

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
cygaretka
16:40
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viajethra jethra
cygaretka
16:38
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viajethra jethra
cygaretka
16:37
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
cygaretka
16:35
5420 db64
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
cygaretka
16:34
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl